Bài học từ người Israel

nguoi do thai

người Israel họ có khả năng biến những điều tự nhiên vốn chẳng thể làm gì thành lợi ích kinh tế. Ví dụ biển chết với độ mặn cực cao họ vẫn có thể tận dụng để làm ra rất nhiều sản phẩm.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.