ClickOnce là gì ?

Công nghệ phân phối mang tên ClickOnce đã được Microsoft được đưa vào Visual Studio  2005. ClickOnce có khả năng giải quyết những khó khăn, vất vả của lập trình viên khi phân phối ứng dụng.

Việc phân phối ứng dụng luôn phải đảm bảo 3 yếu tố cơ bản:

  • Ứng dụng phải chạy tốt trên mọi máy tính khách.
  • Việc cài đặt không gây tranh chấp với những ứng dụng sẵn có trong máy khách.
  •  Không bị bất kì một ứng dụng nào khác được cài vào máy khách trong tương lai tranh chấp.

bang so sanh cac cong nghe phan phoi phan mem

ClickOnce ra đời kết hợp được những ưu điểm của cả hai công nghệ MSI và Web (xem bảng 1) và kèm theo rất nhiều tính năng mới khác. Mô hình hoạt động của công nghệ phân phối ClickOnce.

Cái mới của ClickOnce

  • Lập trình viên sẽ gửi 1 phiên bản update của ứng dụng lên máy chủ (lưu trữ cả các version cũ hơn trên server)
  • người dùng truy cập vào  máy chủ thông qua web browser để cài đặt
  • khi người dùng chạy ứng dụng, nếu có phiên bản mới hơn trên server, ứng dụng sẽ thông báo cho người dùng biết để update.

Theo:

  • http://www.pcworld.com.vn/articles/cong-nghe/cong-nghe/2005/02/1187298/clickonce-cong-nghe-phan-phoi-cua-tuong-lai/
  • https://msdn.microsoft.com/en-us/library/t71a733d.aspx

Leave a Reply

Your email address will not be published.