SQL Server 2016 có thể chạy trên HĐH Linux

Microsoft vui mừng thông báo kế hoạch đưa SQL server lên HĐH Linux đang tiến triển tốt.

SQL Server 2016 có thể chạy trên HĐH Linux

Điều này sẽ cho phép SQL Server cung cấp một nền tảng dữ liệu nhất quán trên Windows Server và Linux, và mục tiêu nó sẽ sẵn sàng vào giữa năm 2017.

các private preview SQL Server cho linux đã sẵn sàn và hi vong làm việc cộng đồng, khách hàng, đối tác để đưa nó ra thị trường.

xem thêm tại đây

Leave a Reply

Your email address will not be published.