Sự Chân Thành

chan thanh

– Đàn ông phải nghèo 1 lần, mới biết đâu là người yêu thương anh ta nhất.
– Phụ nữ phải xấu xí 1 lần, mới biết đâu là người đàn ông sẽ ko rời bỏ Cô ấy.
– Làm người phải khốn độn 1 lần,mới biết ai là BẠN, ai là BÈ và ai là người thực sự quan tâm đến mình.
– Thứ mà thời gian lưu lại, vốn không phải tiền tài, nhan sắc, mà chính là sự Chân thành.

Leave a Reply

Your email address will not be published.