Tính tiền điện online 2019

Để tính giá điện sử dụng hàng tháng, các bạn có thể sử dụng công cụ tính giá điện 2019 được cung cấp bởi tập đoàn điện lực Việt Nam EVN bên dưới.

Công cụ tính hóa đơn điện trực tuyến 2019

Hướng dẫn tính giá điện sinh hoạt

  1. Click vào tab “Sinh hoạt”
  2. nhập Từ ngày – đền ngày” theo hóa đơn
  3. nhập “tổng điện năng tiêu thụ”
  4. Nhập số hộ dùng điện (hộ)
  5. Click “tính toán”
  6. Kết quả tính sẽ hiện chi tiết bên dưới

 

QC: Ứng dụng thông tin Địa điểm bắn pháo hoa (android)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.duyanhpham.DiaDiemBanPhaoHoa

 

Thông tin thêm

Giá điện Sinh hoạt Đối với sinh viên và người lao động thuê nhà để ở:– Trường hợp thời hạn cho thuê nhà dưới 12 tháng và chủ nhà không thực hiện kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện thì áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt của bậc 3: Từ 101 – 200 kWh cho toàn bộ sản lượng điện đo đếm được tại công tơ.– Trường hợp chủ nhà kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện thì Bên bán điện có trách nhiệm cấp định mức cho chủ nhà căn cứ vào sổ tạm trú hoặc chứng từ xác nhận tạm trú của cơ quan Công an quản lý địa bàn; cứ 04 người được tính là một hộ sử dụng điện để tính số định mức áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt.nguồn https://www.evn.com.vn/c3/evn-va-khach-hang/Bieu-gia-ban-le-dien-9-79.aspx

TT Nhóm đối tượng khách hàng Giá bán điện

(đồng/kWh)

1 Giá bán lẻ điện sinh hoạt
Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 50 1.678
Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 1.734
Bậc 3: Cho kWh từ 101 – 200 2.014
Bậc 4: Cho kWh từ 201 – 300 2.536
Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 400 2.834
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 2.927
2 Giá bán lẻ điện sinh hoạt dùng công tơ thẻ trả trước 2.461