Trường Sa 14-3-1988 – Những hồi ức bi hùng

Báo tuổi trẻ đã đăng 1 loạt bài về Trường Sa 14-3-1988. những sự kiện lịch sử mà chúng ta không được học trong sách giáo khoa. đây là sự kiện mà người Việt Nam không được quên.

Trường Sa 14-3-1988 – Những hồi ức bi hùng

Trường Sa 14-3-1988 – Những hồi ức bi hùng

Leave a Reply

Your email address will not be published.