Video học lập trình Asp.net MVC 5 Tiếng Việt online

Tài liệu học lập trình Asp.net MVC 5 Tiếng Việt online

Asp.net MVC 5

 1. Lập trình ASP.net MVC5 – Giới thiệu
 2. Lập trình ASP.net MVC5 – Bài 1: thiết kế CSDL web bán sách
 3. Lập trình ASP.net MVC5 – Bài 2: Xây dựng layout P1
 4. Lập trình ASP.net MVC5 – Bài 2: Xây dựng layout P2
 5. Lập trình ASP.net MVC5 – Bài 3: Lấy dữ liệu từ CSDL
 6. Lập trình ASP.net MVC5 – Bài 4: Truyền dữ liệu trang chi tiết
 7. Lập trình ASP.net MVC5 – Bài 5 xây dựng chức năng đăng ký, đăng nhập
 8. Lập trình ASP.net MVC5 – Bài 6 chức năng giỏ hàng P.1
 9. Lập trình ASP.net MVC5 – Bài 6: chức năng giỏ hàng P2
 10. Lập trình ASP.net MVC5: Bài 7: chức năng phân trang
 11. Lập trình ASP.net MVC5 – Bài 8 Chức năng quản lý sản phẩm P1
 12. Lập trình ASP.net MVC5 – Bài 8 Chức năng quản lý sản phẩm P2
 13. Lập trình ASP.net MVC5 – Bài 8 Chức năng quản lý sản phẩm P3
 14. Lập trình ASP.net MVC5 – Bài 9: chức năng tìm kiếm
 15. Lập trình ASP.net MVC5 – Bài 10: upload web lên hosting

 

Link template :

https://github.com/dennisschipper/Flatby

Link source code:

http://www.mediafire.com/file/c55y379uu93ltt6/MVC+Ban+Sach.rar

 

6 thoughts on “Video học lập trình Asp.net MVC 5 Tiếng Việt online

Leave a Reply

Your email address will not be published.