Kết nối cơ sở dữ liệu trong Blazor component
Kết nối cơ sở dữ liệu trong Blazor component

Kết nối cơ sở dữ liệu trong Blazor component

Cần phải thay thế những chiếc pizza được hard-coded hiện tại trong ứng dụng bằng một cơ sở dữ liệu. Bạn có thể sử dụng Microsoft Entity Framework để thêm kết nối vào nguồn dữ liệu. Trong ứng dụng này,…

Pleasanter là gì ? Các chức năng chính của Pleasanter
Pleasanter là gì ? Các chức năng chính của Pleasanter

Pleasanter là gì ? Các chức năng chính của Pleasanter

Pleasanter là một nền tảng phát triển mã nguồn mở không cần viết code nhiều (source low-code development platform). Các ứng dụng kinh doanh có thể được tạo nhanh chóng với các thao tác đơn giản, vì vậy bạn có…