Chia sẻ linh tinh

Bốn bước giúp cải thiện kỹ năng viết tiếng Anh
Bốn bước giúp cải thiện kỹ năng viết tiếng Anh

Bốn bước giúp cải thiện kỹ năng viết tiếng Anh

Trước tiên cần chọn được thể loại muốn viết. Sau khi lựa chọn, bạn hãy ghi chú những điểm muốn học hỏi, viết từng đoạn nhỏ trước và nhờ người góp ý. Các loại bài viết tiếng Anh – Viết…

Một người vốn làm khuya, ngủ muộn, bây giờ cần dậy sớm thì

Một người vốn làm khuya, ngủ muộn, bây giờ cần dậy sớm thì: Muốn dậy sớm cần ngủ sớm.Muốn ngủ sớm cần không làm việc ở nhà.Muốn không làm việc ở nhà cần làm xong hết việc ở công ty.Muốn…