Một người vốn làm khuya, ngủ muộn, bây giờ cần dậy sớm thì

Một người vốn làm khuya, ngủ muộn, bây giờ cần dậy sớm thì:


Muốn dậy sớm cần ngủ sớm.
Muốn ngủ sớm cần không làm việc ở nhà.
Muốn không làm việc ở nhà cần làm xong hết việc ở công ty.
Muốn xong hết việc ở công ty cần biết thế nào gọi là “xong”.
Muốn biết thế nào gọi là “xong” việc thì cần có kế hoạch công việc.
Muốn có kế hoạch công việc thì cần biết mình có bao nhiêu việc.
Muốn biết mình có bao nhiêu việc cần biết mình làm việc để làm gì.
Muốn biết mình làm việc để làm gì cần biết mục tiêu công việc.
Muốn biết mục tiêu công việc cần làm việc khoa học.
Muốn làm việc khoa học cần sống khoa học.

nguồn:
https://www.facebook.com/MaiXuanDat/posts/10160257838725828

Leave a Reply

Your email address will not be published.