mô hình MVVM

Bài 2: Tạo một ứng dụng đơn giản với mô hình MVVM – Từng bước triển khai MVVM trong WPF
Bài 2: Tạo một ứng dụng đơn giản với mô hình MVVM  – Từng bước triển khai MVVM trong WPF

Bài 2: Tạo một ứng dụng đơn giản với mô hình MVVM – Từng bước triển khai MVVM trong WPF

Ở bài trước, tôi đã giới thiệu vơi các bạn về mô hình MVVM, bài này tôi sẽ hướng dẫn bạn các tạo 1 ứng dụng đơn giản bằng môn hình MVVM. Bài 1: Mô hình MVVM là gì? –…

Bài 1: Mô hình MVVM là gì? – Từng bước triển khai MVVM trong WPF
Bài 1: Mô hình MVVM là gì? – Từng bước triển khai MVVM trong WPF

Bài 1: Mô hình MVVM là gì? – Từng bước triển khai MVVM trong WPF

Trong series bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách triển khai MVVM trong WPF. cũng như sẽ cố gắng giải thích rõ hơn về lợi ích khi phát triển ứng dụng bằng mô hình này.