WPF

Bài 1: Mô hình MVVM là gì? – Từng bước triển khai MVVM trong WPF
Bài 1: Mô hình MVVM là gì? – Từng bước triển khai MVVM trong WPF

Bài 1: Mô hình MVVM là gì? – Từng bước triển khai MVVM trong WPF

Trong series bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách triển khai MVVM trong WPF. cũng như sẽ cố gắng giải thích rõ hơn về lợi ích khi phát triển ứng dụng bằng mô hình này.

Prism Library 5.0 for WPF – Sử dụng Event Aggregation xây dựng một composite application
Prism Library 5.0 for WPF – Sử dụng Event Aggregation xây dựng một composite application

Prism Library 5.0 for WPF – Sử dụng Event Aggregation xây dựng một composite application

Bài viết này sẽ giới thiệu cho bạn các xây dựng một composite application bằng cách sử dụng Event Aggregator service trong Prism Library. Service này có phép bạn thiết lập việc giao tiếp giữa các components trong ứng dụng.

Prism là gì ? các khái niệm chính trong Prism Library 5.0 for WPF
Prism là gì ? các khái niệm chính trong Prism Library 5.0 for WPF

Prism là gì ? các khái niệm chính trong Prism Library 5.0 for WPF

Prism cung cấp khả năng và design patterns có thể không quen thuộc với các bạn. đặc biệt là nếu bạn là người mới trong việc design patterns và phát triển ứng dụng tổng hợp. Bài viết sẽ cung cấp một…