Xamarin.Essentials: Cross-Platform APIs cho Mobile Apps

Khi phát triển ứng dụng iOS và Android với Xamarin, nhà phát triển có thể truy cập mọi API nền tảng gốc bằng C #. Các ràng buộc này không chỉ phơi bày các API nền tảng trong C #, mà còn thêm các tính năng C # mạnh mẽ, chẳng hạn như async / await, các sự kiện, các đại biểu và nhiều hơn nữa. Đây là một lợi thế rất lớn cho các nhà phát triển, bởi vì họ không bao giờ phải rời khỏi C #, cho dù họ đang viết logic nghiệp vụ, giao diện người dùng hoặc truy cập các tính năng gốc. Một nhà phát triển tính năng chính thường tìm kiếm khi phát triển ứng dụng đa nền tảng với Xamarin là một cách để truy cập các tính năng gốc chung từ mã được chia sẻ của họ mà không phải viết tóm tắt của riêng họ hoặc tìm plugin nguồn mở do cộng đồng tạo.

Ước mơ của một API duy nhất để truy cập các tính năng như vị trí địa lý, cảm biến, bộ nhớ bảo mật và nhiều thứ khác hiện là một thực tế cho bất kỳ ứng dụng nào được tạo bằng Xamarin với

Xamarin.Essentials!

Leave a Reply

Your email address will not be published.