Các thay đổi ngôn ngữ cho Uber thành Tiếng Việt

Các bạn muốn thay đổi ngôn ngữ cho Uber thành Tiếng Việt thì làm theo 1 trong 2 cách như sau.

Cách 1.

Thay đổi cài đặt ngôn ngữ trên điện thoại của bạn thành Tiếng Việt. Ứng dụng Uber sẽ tự chuyển sang Tiếng Việt.

Đối với các thiết bị iOS (Iphone, Ipad,…)

  • Bước 1: Vào mục Settings
  • Bước 2: Chọn “General”
  • Bước 3: Chọn “Language//Region”
  • Bước 4: Chọn “Tiếng Việt”

Trên các máy Android

Vào Setting -> Languages & input -> Languages  -> Tiếng Việt

Cách 2.

Đăng nhập riders.uber.com, chọn Profile và chọn mục Language là Vietnamese. sau đó click Save để lưu lại

uber tieng viet

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.