Tài liệu học lập trình Xamarin Tiếng Việt

Mình xin tổng hợp lại các Tài liệu học lập trình Xamarin Tiếng Việt để các bạn có thể học và thực hành về xamarin

 

1. Serial của Khuong Pham

 

Bài 0 – Hướng dẫn cài đặt Xamarin & Visual Studio 2017
Bài 1 – Xamarin là gì?
Bài 2 – Xamarin.Forms là gì?
Bài 3 – Xử lý ứng dụng đa màn hình (Multiscreen)
Bài 4 – Data Binding (Phần 1)
Bài 5 – Data Binding – Part 2

Demo 1 – Ứng dụng MVVM đầu tiên – Xây dựng ứng dụng Danh bạ với Xamarin Forms & Prism
Demo 2 – PokemonDI
Demo 3 – Simple Chat app with SignalR (Live – Hackaton)

Xamarin Android – Học lập trình Android với C#

Bài 0 – Hướng dẫn cài đặt Xamarin & Visual Studio 2017
Bài 1 – Xamarin là gì?
Bài 2 – Xamarin Android là gì?
Bài 3 – Cơ bản về Activity và Intent

Xamarin iOS – Học lập trình iOS với C#

Bài 0 – Hướng dẫn cài đặt Xamarin & Visual Studio 2017
Bài 1 – Xamarin là gì?
Bài 2 – Xamarin.iOS là gì?

 

2. Các video của The Brown Box

 

[Lập trình với Xamarin.Forms] [01]: App Lifecycle
[Lập trình với Xamarin.Forms] [02]: Controls Overview
[Lập trình với Xamarin.Forms] ] [03]: XAML Basic [1/2]
[Lập trình với Xamarin.Forms] [03]: XAML Basic [2/2]
[Lập trình với Xamarin.Forms] [04]: Static Resource | Resource Dictionary
[Lập trình với Xamarin.Forms] [05]: Controls | Views
[Lập trình với Xamarin.Forms] [06]: Binding View to View
[Lập trình với Xamarin.Forms] [07]: Platform Specific
[Lập trình với Xamarin.Forms] [08]: ListView

 

3. Tài liệu học lập trình Xamarin Tiếng Anh

 

1.Creating Mobile Apps with Xamarin.Forms Book

Creating Mobile Apps with Xamarin.Forms Book

2.Developing Enterprise Apps using Xamarin.Forms

Developing Enterprise Apps using Xamarin.Forms

 

One thought on “Tài liệu học lập trình Xamarin Tiếng Việt

  1. Pingback: Xamarin miễn phí trong bộ Visual Studio | Phạm Duy Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *